Thuisverpleging - Soins à domicile "Evi & Olivier"  (Ronse & buurgemeenten) 

Uw zorgen in goede handen! Vos soins dans de bonnes mains!

Thuisverpleging Evi & Olivier Ronse

Nuttige info - Informations utiles

Dringend medische hulp - Aide médicale urgente:      112

Huisarts van wacht in Ronse - Médecin de garde à Renaix:   055/20.66.66

Antigifcentrum - Centre antipoisons: 070/245.245

https://www.apotheek.be

http://www.tandarts.be/wachtdienst

Alles over kanker: 0800/35.445